مانیفست حزب کمونیست

کارل مارکس - فردریش انگلس

Print Friendly, PDF & Email

سال‌ها پیش در مراجعاتی موردی بر تنها ترجمە فارسی از مانیفست حزب کمونیست کە آن زنان در دست‌رس داشتم (برهان رضایی – انتشارات فانوس  – نیویورک ١٣٥٥) گاە بە عباراتی نامفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی بر می‌خوردم.  

برای مراجعە بە کتاب، لینک زیر را کلیک کنید

مانیفست حزب کمونیست

کارل مارکس - فردریش انگلس
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net