مبارزه کارگران صنایع پوشاک در مقدونیه برای بهبود مزد

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

گزارشات منتشرشده حاکی از آن است که گروهی از کارگران زن صنایع پوشاک در کشور مقدونیه روز یکشنبه 12 فروردین ماه در اعتراض به افزایش اخراج ها و همچنین کاهش سطح دستمزدهایشان دست به اعتراض زده اند.

نزدیک به ۳۰ هزار نفر کارگر زن هنوز در این منطقه مشغول به کار هستند که تعداد قابل توجهی در این کشور دو میلیون نفری محسوب می‌شود.رعایت نشدن ساعات کار، نپرداختن حقوق معوقه پرداختی در ماه‌های متعدد، اضافه‌کاری بدون مزد اجباری، عدم اعطای مرخصی زایمان و قرارداد موقت و… همگی کارگران مقدونی را به شکایت از کارفرمایان و دعوت از بازرسان کار در کارگاه‌های انبوه و متعدد کشانده است.گفته میشود که نقض گسترده قانون کار مقدونیه و قوانین سازمان جهانی کار و اتحادیه اروپا مدت‌هاست به معضلی برای کارگران این کشور بدل شده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net