متهمان پرونده سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران به اعدام محکوم شدند

Print Friendly, PDF & Email

دو نفر از متهمان پرونده سرقت بزرگراه صدر در تهران به اتهام «محاربه از طریق سلاح سرد» و «ایجاد ناامنی در محیط» به اعدام محکوم شدند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net