محرومیت از درمان زندانی سیاسی جابر صخراوی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

روز شنبه ۱۶تیرماه ، وضعیت جسمی زندانی سیاسی جابر صخراوی به دلیل عدم رسیدگی‌های پزشکی به وخامت گراییده است.

زندانی سیاسی جابر صخراوی که به بیماری ام‌اس مبتلا است، دهان وی به دلیل گسترش بیماری کج شده و صحبت کردن وی نامفهوم شده است. مقامات زندان شیبان اهواز با اینکه از گسترش بیماری وی اطلاع دارند اما با اعزام وی به بیمارستان‌های خارج زندان جهت مداوا ممانعت به عمل می‌آورند. بهداری زندان شیبان اهواز هم به دلیل نداشتن امکانات پاسخگوی بیماری این زندانی سیاسی نیست.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net