محرومیت زندانیان از دسترسی به آب در زندان قزلحصار کرج

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

منتشرشده در روز چهارشنبه 20 تیرماه حاکی از آن است که زندانیان محبوس در زندان قزلحصار کرج از بیست روز گذشته با مشکلاتی در تامین آب سالم مواجه شدند.

طی این مدت زندانیان روزانه فقط هفت ساعت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و این موضوع سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده است.علاوه بر موضوع سلامتی و لزوم دسترسی به آب شرب کافی،عدم رسیدگی فوری به این وضعیت می تواند به بروز و گسترش انواع مختلف بیماری های محیطی منجر شود.گفته میشود که قطع مکرر آب در روزهای اخیر منجر شده است که زندانیان نتوانند به طور منظم از حمام استفاده کنند.از سوی دیگر کمبود آب،استفاده از سرویس های بهداشتی را برای زندانیان با مشکل مواجه کرده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net