محسن رضایی: اگر ۱۰ تا رستم هم در ساختار دولت بگذارید تاثیر مهمی در اقتصاد ندارد

Print Friendly, PDF & Email

محسن رضایی، دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت که «اگر 10 تا رستم هم داخل ساختار دولت بگذاریم تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.»
او افزود: «ساختار دولت یا نهاد دولت باید دچار دگرگونی اساسی بشود.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net