محمد داوری، فعال کارگری محبوس در زندان عادل‌‌آباد شیراز را به مکان نامعلومی منتقل کرده ‌اند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net