محکومیت امیر شیبانی زاوه به حبس و مجازات های تکمیلی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

حکم ده ماه حبس و مجازات های تکمیلی امیر شیبانی زاوه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، روز سه شنبه19 تیرماه، توسط دادگاه رژیم در مشهد عینا تایید شد.

بر اساس این حکم، نامبرده، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی به تحمل ده ماه حبس، هجده ماه ممنوعیت خروج از کشور و هجده ماه منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. گفتنی است، این حکم با استدلال‌های پوچ وبه بهانه همدردی با خانواده‌های دادخواه صادر شده است.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net