مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: قیمت قبر و خدمات در سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

Print Friendly, PDF & Email

جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، درباره میزان افزایش قیمت قبور در سال آینده گفت که «در صورت موافقت شورای شهر تهران، قیمت قبور و بهای خدمات در این سازمان برای سال آینده، ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net