مدیرکل گردشگری فارس: از پشت بلندگوی اماکن تاریخی درباره حجاب تذکر می‌دهیم

Print Friendly, PDF & Email

محمدثابت اقلیدی، مدیرکل گردشگری فارس گفت این اداره کل برای تحمیل حجاب اجباری در اماکن گردشگری اقداماتی مثل تبلیغات محیطی، افزایش نیروهای مراقب حجاب، استقرار نیروهای زن آمر به معروف، تذکر از طریق بلندگوهای اماکن تاریخی و عدم ارائه خدمات را انجام می‌دهد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net