مرگ و مصدومیت سه کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز شنبه ۲۶ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه کارگر در شهرهای ایوان و شیراز دچار حادثه شدند. طی این حوادث یک کارگر مصدوم و دو کارگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش منتشر شده، دو کارگر ساختمانی در شهر ایوان در شمال استان ایلام، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. از قرار معلوم، یکی از کارگران در جا کشته و کارگر دومی بعد از انتقال به نزدیک‌ ترین بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. همچنین یک کارگر در شیراز در پروژه ساختمانی، به دلیل سقوط قطعات آهنی از ارتفاع بر روی وی به شدت مصدوم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.