معاون رئیسی در امور زنان: کسانی که توان مالی چندهمسری دارند به جوانان مجرد امکانات بدهند

Print Friendly, PDF & Email

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، با بیان اینکه «اسلام برای چندهمسری شرایط بسیار خاصی را عنوان کرده»، گفت: «کسانی که توان مالی برای چندهمسری دارند، خوب است که این توانایی مالی خود را در اختیار جوانانی قرار دهند که امکان ازدواج ندارند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net