معوقات مزدی کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن زاهدان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن زاهدان روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه ضمن اعتراض از وضعیت نامناسب شغلی خود،از معوقات مزدی خود خبر دادند.

کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن زاهدان مانند کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن در نقاط مختلف کشور،بارها خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شده‌اند.کارگران عنوان کرده است که حقوق‌هایشان سر وقت نیست،کارشان دائمی و سخت است،قرارداد مستقیم ندارند و حداکثر مدت قراردادشان سه ماه است.به عقیده این کارگران تا زمانی که تبدیل وضعیت نشوند تغییری در وضعیت معیشتی و شغلی آنها ایجاد نمیگردد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net