مقام ستاد کانون‌های مساجد: امام جماعت با نصب وسایل ورزشی نوجوانان را به مسجد جذب کند

Print Friendly, PDF & Email

محمدرضا حیدری، دبیر هیات اندیشه‌ورز ستاد کانون‌های مساجد گفت: «اگر امام جماعت و مربی حاضر در مسجد بخواهد نوجوان و جوان را به مسجد جذب کند.»

او افزود ائمه جماعت می‌توانند با «اردو، ورزش، فعالیت‌های ذوقی و هنری یا نصب وسایل ورزشی در مسجد» نوجوانان را جذب کنند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net