ممانعت از مرخصی رضوانه خان‌بیگی زندانی سیاسی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

رضوانه خان‌بیگی فعال سیاسی، در بیستمین هفته از بارداری و بدور از مراقبت های پزشکی در زندان اوین محبوس است.

ماموران امنیتی رژیم در زمان بازداشت این زندانی سیاسی و همسرش سند ملکی آنها را ضبط کرده بودند و اکنون از تحویل آن برای ارائه به عنوان وثیقه و اعزام به مرخصی خودداری می‌کنند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net