مهرداد محمدی 6 جلسه محروم شد/ عرب براقی نقره داغ شد

Print Friendly, PDF & Email

کمیته انضباطی آرا جدید خود را صادر کرد.

به گزارش ایلتا، بر این اساس،آرا کمیته انضباطی به شرح ذیل است:

*درباره شکایت باشگاه پرسپولیس علیه حمیدرضا رجبی،مربی تیم استقلال مبنی بر تخلف ماده 71 مقررات انضباطی از طریق مصاحبه پس از بازی دو تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران،با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مطالب منتشره و بیان مطالب غیرفنی علیه باشگاهی شاکی و ارکان فدراسیون از سوی مشارالیه،تخلف انتسابی محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده 71 مقررات انضباطی و بند 1 از جز سوم دستورالعمل هیات رئیسه فدراسیون ناظر بر مصاحبه های سرمربی و کادر فنی باشگاهها،به پرداخت مبلغ 2 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم می شود.رای صادره ظرف مدت هفت روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net