نتیجه نظرسنجی زمانه:‌ درهای بسته بازار کار برای زنان

Print Friendly, PDF & Email

بخش نظرسنجی زمانه

موضوع نظرسنجی ۶۲ زمانه «چالش‌های کار مزدی و زحمات بی‌مزد زنان» بود.

این نظرسنجی از تاریخ ۱۱ اردی‌بهشت (۳۰ آوریل) تا ۱۸ اردی‌بهشت (۷ مه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۳۹۷ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۳۱۲ نفر به تمام سوال‌ها پاسخ دادند.

از میان کسانی که به تمام سوال‌ها پاسخ دادند، ۷۱ درصد داخل ایران و ۲۹ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۷۴ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را «مرد» معرفی کرده‌اند و ۲۴,۵ درصد گفته‌اند که «زن» هستند و ۱,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

شانس استخدام شدن زنان؟

اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند که هم در بخش دولتی و هم بخش در خصوصی مردان شانس بیشتری نسبت به زنان برای استخدام‌ شدن دارند.

شانس استخدام شدن در بخش دولتی؟

درصد
شانس بیشتر زنان ۳.۵
شانس بیشتر مردان ۸۶.۵
شانس برابر مردان و زنان ۱۰

شانس استخدام شدن در بخش خصوصی؟

درصد
شانس بیشتر زنان ۳۷
شانس بیشتر مردان ۴۳.۵
شانس برابر مردان و زنان ۱۹.۵

شانس استخدام افراد با تحصیلات بالا؟

درصد
شانس بیشتر زنان ۱۷
شانس بیشتر مردان ۵۶
شانس برابر مردان و زنان ۱۳.۵
نظری ندارم ۱۳.۵

موانع اشتغال زنان؟

به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان، «‌قوانین و آئین‌نامه‌های دولتی» در مقایسه با «عرف و فرهنگ عمومی» و «بحران فراگیر اقتصادی» نقش بیشتری در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار دارد.

نقش «‌قوانین و آئین‌نامه‌های دولتی» در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

درصد
خیلی کم ۶.۵
کم ۷
تاحدی ۱۸.۵
زیاد ۳۱
خیلی زیاد ۳۷

نقش«عرف و فرهنگ عمومی» در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

درصد
خیلی کم ۸.۵
کم ۱۱.۵
تاحدی ۳۳.۵
زیاد ۲۹.۵
خیلی زیاد ۱۷

نقش «بحران فراگیر اقتصادی» در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

درصد
خیلی کم ۱۰.۵
کم ۱۱.۵
تاحدی ۲۷
زیاد ۳۲
خیلی زیاد ۱۹

آیا داشتن فرزند می‌تواند مانع اشتغال باشد؟

درصد
بله،‌ برای مادران ۸۴
بله، برای پدران ۷

سیاست‌های جبرانی برای کاهش نابرابری جنسیتی در استخدام؟

۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند که دولت‌ و شرکت‌ها باید در راستای برابری جنسیتی سیاست‌های جبرانی در جهت استخدام بیشتر زنان اتخاذ کنند.

سیاست‌های جبرانی برای استخدام بیشتر زنان؟

درصد
موافق ۶۹
مخالف ۱۴
نظری ندارم ۱۷

۸۱ درصد مخالفان با سیاست‌های جبرانی، برای استخدام بیشتر زنان، «مرد» هستند.

Ad placeholder

نابرابری جنسیتی در دستمزد؟

علاوه برای نابرابری جنسیتی در استخدام، به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان در میزان دستمزد‌ها نیز شکاف جنسیتی ملموس است.

۸۵,۵ درصد گفته‌اند که برای یک کار مشابه در شرایط کنونی، زنان در مقایسه با مردان دستمزد کمتری می‌گیرند.

برای کار مشابه در شرایط کنونی زنان دستمزد بیشتری می‌گیرد یا مردان؟

درصد
مردان ۸۵.۵
زنان ۱.۵
عدم اختلاف دستمزد ۹
نظری ندارم ۴

از میان پاسخ دهندگان زن، ۷۹ درصد معتقد اند که «هیچ شغلی به خودی خود زنانه یا مردانه نیست»؛ ۱۶ درصد آنها اما فکر می‌کنند که « برخی از شغل‌ها بیشتر مناسب زنان و برخی شغل‌ها بیشتر مناسب مردان است.»

از میان پاسخ دهندگان مرد اما ۶۰ درصد معتقد اند که «هیچ شغلی به خودی خود زنانه یا مردانه نیست»؛ ۳۶ درصد آنها اما فکر می‌کنند که « برخی از شغل‌ها بیشتر مناسب زنان و برخی شغل‌ها بیشتر مناسب مردان است.»

دستمزد برای کار خانگی؟

۵۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌‌‌اند که کارهای خانگی (آشپزی، خرید، نظافت، رختشویی و…) باید مشمول دستمزد باشد.

آیا موافق دستمزد برای کار خانگی هستید؟

درصد
بله ۵۳.۵
خیر ۳۱.۵
نظری ندارم ۱۵

۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان زن نظرسنجی موافق دستمزد برای کار خانگی اند. این در حالی است که تنها ۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان مرد موافق دستمزد برای کار خانگی هستند.

به نظر شما در ایران امروز، کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد (شامل تمیزکاری، مراقبت از کودکان و …) بیشتر به عهده زنان خانواده است یا مردان خانواده ؟

درصد
به عهده زنان ۸۶.۵
به عهده مردان ۱.۵
به تساوی میان زنان و مردان ۱۰
نظری ندارم ۲

اکثر پاسخ‌دهندگان زن نظرسنجی (۴۲ درصد) گفته‌اند که روزانه به طور میانگین بیش از ۶ ساعت صرف انجام کارهای خانگی می‌کنند. اکثر پاسخ‌دهندگان مرد نظرسنجی (۳۹ درصد) گفته‌اند گفته‌اند که روزانه به طور میانگین بین ۱ تا ۳ ساعت صرف انجام کارهای خانگی می‌کنند.

۷۶ درصد پاسخ‌دهندگان موافق برنامه‌های دریافت کمک هزینه دولتی برای مراقبت از کودک و یا یارانه برای کار مراقبتی در خانه‌ها هستند.

یارانه برای کارهای مراقبتی؟

درصد
موافق ۷۶
مخالف ۱۵
نظری ندارم ۹

۷ درصد مخالفان گفته‌اند که یارانه‌ها باید به مسائل معیشتی مهم‌تراختصاص یابد. و ۸ درصد نیز مخالف هر نوع یارانه دولتی هستند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net