نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه: پاسداران شش فرزندی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند

Print Friendly, PDF & Email

محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، با بیان اینکه «خطر پیری جمعیت در ایران جدی است»، گفت: «تعداد پاسداران دو فرزندی ۱۸ درصد، سه فرزندی ۲۰ درصد، چهار فرزندی ۵۰ درصد، پنج فرزندی ۸۰ درصد و شش فرزندی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net