نماینده بروجن: به رئیسی می‌گفتند زبان دیپلماسی بلد نیستی اما ثابت کرد از همه بهتر بلد است

Print Friendly, PDF & Email

امیرقلی جعفری، نماینده بروجن، گفت که «به رئیسی می‌گفتند که زبان دیپلماسی بلد نیستی، ولی او در عمل ثابت کرد که بهتر از همگان این زبان را بلد است،»

او افزود جای رئیسی «خالی نخواهد ماند» و «لحظه لحظه زندگی و مسئولیت این فرد بزرگوار برای ما درس است.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net