نماینده گیلان در مجلس خبرگان: حاکمیت جامعه اسلامی باید مقدمات فقرزدایی را فراهم کند

Print Friendly, PDF & Email

رضا رمضانی، نماینده گیلان در مجلس خبرگان، گفت: «برای فقرزدایی در جامعه باید راهبرد داشت و وظیفه حاکمیت جامعه اسلامی است که مقدمات آن را مهیا کند.»

او افزود: «اگر برای مردم در سرمایه‌گذاری اطمینان ایجاد کنیم اقتدار نظام بالا می‌رود.»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net