نورشرق: بخش زیادی از صنعت فوتبال در اختیار ایجنت ها است

Print Friendly, PDF & Email

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال گفت: بخش مهم و زیادی از صنعت فوتبال در دست کارگزاران فوتبال است.

به گزارش ایلنا، جمشید نورشرق در نشست خبری درباره مقررات ملی کارگزاران فوتبال اظهار داشت: در رابطه با واسطه‌های نقل و انتقالات، این موضوع با تصمیماتی که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گرفته با تغییراتی مواجه شده است. مطابق با آخرین تغییرات، عنوانی که در مصوبه فعلی هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شده کارگزاران نقل و انتقالات فوتبال است.

او ادامه داد: بخش مهم و زیادی از فوتبال در اختیار افرادی است که در این حوزه فعالیت دارند. انتظار از فدراسیون فوتبال این است که با نظارت و کنترل کافی، امکان فعالیت شفاف، صحیح و منطبق با مقررات را فراهم کند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net