نیروهای امنیتی طاهره نوروزی، شهروند بهائی را در شیراز بازداشت کردند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net