هانتر بایدن، پسر جو بایدن، در هر سه اتهام در پرونده مربوط به اسلحه مجرم شناخته شد

Print Friendly, PDF & Email

دادگاه فدرال ویلمینگتون هانتر بایدن، پسر جو بایدن، را در هر سه مورد اتهام مرتبط با خرید، حمل و نگهداری اسلحه در حین استفاده از مواد مخدر مجرم شناخت. دو مورد از این اتهام‌ها حداکثر ۱۰ سال حبس دارند و بابت یکی از این اتهام نیز ممکن است به پنج سال زندان محکوم شود.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net