هستی و نیستی

ژان پل سارتر

Print Friendly, PDF & Email

نیستی در یک حدود معین شناختیم اما به یک بن بست بزرگ رسیدیم زیرا موفق نشدیم رابطه بین ناحیه نیستی یعنی هستی برای خود و نیستی در خود را دریابیم این ناتوانی بدان سبب بود….

لینک کوتاه:

کتاب در فرمت پی دی اف

ژان پل سارتر
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net