هفدهمین اعتصاب غذای زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

به گزارش کانون حقوق بشر ایران،سه شنبه اول خردادماه،اعتصاب غذای زندانیان در هفدهمین هفته در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همچنان ادامه دارد.

زندانیان ضمن انتشار بیانیه ای کردند:زندانیان اعتصابی اطمینان دارند دور نیست آن روزی که با تحقق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش،هیچ شهروندی به خاطر عقیده و اندیشه اش،اسیر سرکوب و بیداد استبداد نشود؛اما تا آن روز رسالت اخلاقی خود دانسته که از درون زندان به اعتراض خود علیه اعدام ادامه دهند و از همه وجدان های بیدار خواستار یاری و همصدا شدن هستند.زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرح اهداف خود از کارزار سه‌شنبه‌های سیاه نوشته‌اند:جلب توجه افکار عمومی به این مهم که اعدام قتل حکومتی مجازاتی بدون بازگشت و ابزار سرکوب و ارعاب حکومت اقلیت مستبد حاکم بر کشور است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net