هنوز ادعایی علیه اینجانب به اثبات نرسیده است

Print Friendly, PDF & Email

خداد افشاریان رئیس سابق کمیته داوران استعفای خود را تحویل رئیس فدراسیون فوتبال داد که با این استعفا موافقت شد.

به گزارش ایلنا، پس از مطرح شدن ماجرای پرونده فساد در فوتبال و ومطرح شدن چند نام که در این فساد دخیل بودند، خداد افشاریان از سمت خود در کمیته داوران استعفا داد و مهدی تاج نیز با یان اتسعفا موافقت کرد و موقتا دانیال مرادیعهده دار مسئولیت امور مرتبط کمیته داوران تا تعیین سرپرست برای این کمیته شد.

متن استعفای «خداداد افشاریان» از ریاست کمیته داوران فدراسیون به شرح زیر است:

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net