هنگامی که راست افراطی مدافع همکاری با نازی ها می شود

Print Friendly, PDF & Email

در کتاب «لو پن و شکنجه، الجزیره ۱۹۵۷، تاریخ علیه فراموشی» که ۱۹ ژانویه منتشر شده، فابریس ریسپوتی، یک رخداد حقیقی دانسته شده در حافظه جمعی ، که اخیرا توسط مجریان رادیوی دولتی زیر سئوال رفته را بازسازی، مستند، نقشه نگاری و همراه با گواهی های شاهدان عرضه می کند. از جمله این مجریان که در آن زمان نماینده مجلس و پایه گذار «جبهه ملی» بود، ژان- ماری لو پن است که در الجزایر مرتکب شکنجه گری شده بود. در نتیجه گیری کتاب، که ما در اینجا چند متن از آن را برگرفته ایم، این نویسنده متخصص تاریخ استعمار، (…)


2024/06

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net