وزیر دفاع اسرائیل: اقدام علیه اسرائیل بهای سنگینی دارد

Print Friendly, PDF & Email

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، بدون اشاره مستقیم به حمله علیه فرماندهان سپاه در سوریه گفت که هدف اسرائیل جلوگیری از رشد ساختار نظامی دشمن در هر زمان و هر مکان است
او افزود: برای تمام کسانی که در خاورمیانه علیه اسرائیل اقدام کنند روشن خواهیم کرد که اقداماتشان بهای سنگینی دارد

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net