وزیر کشور: کلمه «حماسه مردم» را راجع به کل انتخابات استفاده کردم نه مرحله دوم آن

Print Friendly, PDF & Email

وزیر کشور: کلمه «حماسه مردم» را راجع به کل انتخابات استفاده کردم نه مرحله دوم آن

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net