وضعیت اقلیمی: عامل تشدید کننده

Print Friendly, PDF & Email

فاجعه های اقلیمی تاکنون هم باعث جابجایی مردم، به ویژه در داخل کشورها شده است. با افزایش گرمایش زمین، در دهه های آینده این جابجایی ها گسترده تر می شود. اما، در پس پیشگویی های هشدار دهنده و تهدیدهایی درمورد غرق شدن «شمال» در زیر فشار مهاجران آمده از «جنوب»، امروز هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که ابعاد آن چه خواهد بود. مثل یک مهاجرت دسته جمعی معکوس. کمی بیش از یک قرن پیش، اعضای قوم بومی «گونا»، که امروز جامعه ای خودمختار در پاناما است، از تب نوبه و تب زردی که در سواحل کارائیب شیوع یافته (…)


مقالات نوعی نگاه شماره ۱۹۴- « مهاجرت: وهم ها، رودررویی ها، استفاده های ابزاری»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net