١٠ روزی کە دنیا را لرزاند

جان‌رید

Print Friendly, PDF & Email

در بازگشت بە آمریکا، «جان‌رید بە تأسیس حزب کمونیست این کشور کمک و روزانە «تودەها را سر دبیری کرد. پس از انشعاب حزب کمونیست آمریکا، دبیر یکی از شعب آن شد و در این سمت، چون خود را در معرض تعقیب پلیس دید، بە روسیە رفت. متن اصلی کتاب را در فرمت پی‌دی‌اف زیر بخوانید.

متن اصلی کتاب، در فرمت پی‌دی‌اف

جان‌رید
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net