پرستاران معترض در نقاط مختلف کشور احضار و تهدید شده‌اند

Print Friendly, PDF & Email

در ادامه فشارها بر پرستاران معترض، پرستاران استان مازندران از احضار همکاران خود به هیات رسیدگی به تخلفات خبر دادند. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تهدیدها و فشارها محدود به مازندران نیست، گفت پرستاران در نقاط مختلف کشور به خاطر اعتراضات، احضار و تهدید شده‌اند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net