پزشکیان، همتی دوم

Print Friendly, PDF & Email

طرفداران مسعود پزشکیان معتقدند او می‌تواند پدیده انتخابات باشد و رییس‌جمهور شود. این آرزو شش پایه دارد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net