چهارنقطه سیاه در خان یونس، غزه

Print Friendly, PDF & Email

چهار دوست در کنار هم به راه افتادند. در جاده‌ای شنی قدم برمی داشتند که زمانی در هر دو طرفش خانه‌های زیادی وجود داشت. با قاطعیت قدم برمی داشتند. از بالا که نگاه می کردی، مضطرب به نظر نمی رسیدند. هر از گاهی بر سرعت خود می افزودند. تانک ها جاده را سخت شخم زده اند. به کجا می روند؟ از مقصدشان هرگز آگاه نخواهیم شد. پاره سنگ های دو سوی جاده، آن ها را همراهی می کند دستشان خالی است، هیچ سلاحی ندارند. در گذشته، اینجا ناحیه السِکه در همسایگی خان یونس بود که اکنون به ویرانه ای بدل شده است. مرد سمت (…)


2024/05

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net