چگونه اکوادور به ویرانی کشیده شد

Print Friendly, PDF & Email

تا اواسط سال های ۲۰۱۰، سطح جنایت در اکوادور رقم فوق العاده پائینی را نشان می داد. در حالی که امروز کشور کوچک کوه های آند یکی از خطرناک ترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می آید. این گرایش به خشونت که بازگشت محافظه کاران به قدرت در ۲۰۱۷ به آن شتاب بخشید، به نفع نامزد آنها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر گذشته تمام شد. این تناقضات از کجا ناشی می شود ؟ بیستم اوت، ساعت ۱۰ شب. شبی تاریک بر گوئایاکیل – مروارید اقیانوس آرام – پایتخت اقتصادی اکوادور. تلویزیون خبر را پخش می کند. نامزد (…)


2023/12

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net