کارگران آبفا رودبار ۱۲ روز است اعتصاب کرده‌اند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net