کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری و نفت و گاز گچساران برای رفع تبعیض در نظام مزدی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net