کامران شیخه، زندانی سیاسی-عقیدتی کُردِ محکوم به اعدام را به‌طور ناگهانی از قزلحصار به زندان مهاباد منتقل کردند

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net