کاهش ۲۰ درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ایران

Print Friendly, PDF & Email

بانک مرکزی با تاخیر «نماگر اقتصادی» ایران در نه ماهه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان‌دهنده کاهش ۲۰ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از یک سو و افزایش پایه پولی و نقدینگی -دو عامل موثر بر نرخ تورم- از سوی دیگر است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net