کشاورزان معترض ایتالیایی به دروازه‌های رم رسیدند

Print Friendly, PDF & Email

با وجود فروکش کردن اعتراضات کشاورزان در برخی نقاط اروپا از جمله فرانسه، کشاورزان در ایتالیا و اسپانیا به این اعتراض‌ها که از روزهای گذشته آغاز شده، ادامه می‌دهند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net