کشتار کرمان، داعش و امنیت حکومت اسلامی، غزه و راحلهای جهانی و اسرائیلی

تلویزیوب برابری

Print Friendly, PDF & Email

گفتگوی سیاسی هفتە، بار دیگر سلیمانی و بزرگداشت او فاجعە آفرید، داعش آن را ظاهرأ بەعهدە گرفتە. این را چطور می‌بینید؟ آیا دولت جمهوری اسلامی توش نبودە؟ در ایران و جمهوری اسلامی، هیچ امنیتی وجود ندارد. در این رابطە، دست رژیم در این ماجرا بیشتر بە راستی نزدیک دارد.

 
تلویزیوب برابری
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net