کشته و مجروح شدن ۴۳ سوختبر بلوچستانی در ده روز اول فروردین

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ تا دهم فروردین دستکم ۴۳ سوختبر بر اثر تیراندازی مستقیم،تعقیب و گریز مامورین نظامی و حوادث جاده ای جان خود را از دست داده و مجروح شده اند.

در این فاصله زمانی ۲۵ سوختبر جان خود را از دست داده و ۱۸ نفر دیگر عمدتا بر اثر تیراندازی مستقیم،تعقیب و گریز و خارک انداختن توسط نیروهای نظامی دچار حادثه واژگونی خودرو و آتش سوزی شده و مجروح گردیده اند.از هویت ۶ سوختبر جان باخته و ۱۳ سوختبر مجروح شده تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نیست.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net