کی بود، کی بود، سایبری بود؟

اقبال نظرگاهی

Print Friendly, PDF & Email

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد فحش داد

فحش خاهر مادر داد

هرکه با پهلوی نیه، از خود اجنبیه!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد داد زد

دادشو با فریاد زد

گفت هرکس با رجوی نیه، از خیل خمینیه!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد استدلال کرد

بغض کرد و پرخاش کرد

اگر حماس تروریسته، چگوارا هم تروریسته!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد جدل کرد

در کلاب هاوس جنگ کرد

گفت اپوزیسیون ول معطله، قیام ژینا مخملیه!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد جیغ زد

جیغشو تیز زد

می گفت آزادی زن، لختی و بی ناموسیه!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد نقد زد

نقدشو با چپق زد

می گفت اختلاس بده، ولی شایعه ژورنالیه!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟ 

یارو اومد اتاق زد

زور زد و تپق زد

می گفت آزادی بیان آری،

اما اسلام را تروریست نامیدن، هرگز!

 

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

یارو اومد گفتمان کرد

از گلوبالیسم و نئولیبرالیسم سخن کرد

می گفت منافع ملی ما، اصله

بایدن و پوتین کیه، صهیونیسم و حماس چیه؟!

کی بود، کی بود، سایبری بود؟

 

اقبال نظرگاهی

۲۴ دسامبر ۲۰۲۳

اقبال نظرگاهی
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net