گردهمایی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

بازنشستگان تأمین‌اجتماعی روز یکشنبه 20 خرداد ماه، در چند شهر در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند.

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای  شوش، اهواز، کرمانشاه و تهران مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. بازنشستگان معترض با برپایی این تجمعات ضمن اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.

سایت پیام
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net