گردهمایی بازنشستگان مخابرات در استان های مختلف

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

روز دوشنبه 16 بهمن ماه،جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان مخابرات استانهای تهران، تبریز، همدان، کرمان، ارومیه، گلستان، فارس، کردستان، خوزستان، اصفهان، مازندران، لرستان، اراک، سیستان و بلوچستان، اردبیل و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی آنها “عقب‌ افتادن دستمزدها و تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت” است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net