گردهمایی بازنشستگان کشوری در همدان

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

 

روز شنبه 26 خردادماه جمعی از بازنشستگان کشوری همدان در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی مقابل دفتر حاج بابایی نماینده مجلس تجمع کردند.

بازنشستگان کشوری خواهان عملی شدن لایحه همسان سازی،افزایش میزان حقوق بازنشستگی،بیمه تکمیلی و عملی شدن وعده های دولت برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان می باشند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده است.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net