گزارش- شرم نمیکنم؛شلاق و زندان برای دو زن معترض به حجاب اجباری

تلویزیون حزب کمونیست ایران

Print Friendly, PDF & Email

حزب کمونیست ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی  در هم پیچیدن نظام سرمایه داری و برقراری جامعه سوسیالیستی مبارزه میکند

 
تلویزیون حزب کمونیست ایران
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net