گفتید «یهودستیزی چپ»؟

Print Friendly, PDF & Email

تصور کنیم که یک تاریخ نگار ۵۰ سال بعد به موضوع انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در سال ۲۰۲۴ بپردازد. با کشف کدام یک از موضوع های زیر متعجب نخواهد شد: که مسئله اصلی بحث سیاسی و رسانه ای یهودستیزی… بوده است؛ که راست افراطی از یهودستیزی … چپ انتقاد کرده است؛ که این کارزار غیر اخلاقی عده ای از یهودیان مانند سرژ و بئات کلاسفلد را به جلب حمایت برای رأی دادن به جبهه ملی (۱) واداشته است. کسانی که لویی آلیو، شهردار وابسته به حزب «تجمع ملی» (RN) پرپینیان و دوست پیشین مارین لو پن در اکتبر (…)


2024/07

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net