گلرخ ایرایی به کیوان صمیمی: وقتی که باید کنار مردم می‌ایستادی پای در رکاب ستمگران بودی

Print Friendly, PDF & Email

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در واکنش به شرکت کیوان صمیمی در انتخابات نوشت: «در بزنگاه‌هایی که می‌بایست کنار مردم می‌ایستادی، پای در رکابِ ستمگران بودی و سد و مانعی شدی بر مسیر رهایی. تو غروب دلگیر زندان را برای برخی دلگیرتر از پیش و کام خانواده‌های دادخواه را تلخ‌تر از زهر نمودی»

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net