گل‌ها از عشق می‌میرند

فدريکو گارسيا لورکا

Print Friendly, PDF & Email

گل‌ها از عشق می‌میرند
بر کناره‌های رود
شب را بنگرید که در آب غوطه می‌خورد.
و بر پستان‌های لولیتا
دسته‌ گل‌ها از عشق می‌میرند.
 
دسته گل‌ها از عشق می‌میرند.
 
بر فراز پل‌های اسفندماه
شب عریان به آوازی بم خواناست.
تن می‌شوید لولیتا
در آبِ شور و سنبلِ رومی.
 
دسته گل‌ها از عشق می‌میرند.
 
شبِ انیسون و نقره
بر بام‌های شهر می‌درخشد.
نقره‌ی آب‌های آینه‌وار و
انیسونِ ران‌های سپید تو.
 
دسته گل‌ها از عشق می‌میرند.
فدريکو گارسيا لورکا
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net